Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny strategi för att bidra till hållbar fred

Publicerad

Idag beslutar regeringen om en ny strategi för hållbar fred, för att bidra till förebyggande av väpnad konflikt, konflikt och fredsbyggande. Sida och Folke Bernadotte Akademin (FBA) uppdras att genomföra strategin 2017-2022. Regeringen avser att öka finansieringen inom detta område under strategiperioden.

- Vi lever i en svår tid. Antalet människor som påverkas av våldsamma konflikter har ökat dramatiskt sedan 2010, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Den nya strategin är ett led i regeringens initiativ att stärka Sveriges stöd inom förebyggande av väpnad konflikt, freds- och statsbyggnad samt deltagande av kvinnor och av unga i fredsprocesser.

- Självklart är nödhjälp viktigt för att rädda liv och lindra nöd, men det är andra insatser som måste till för att lösa konflikterna, säger Isabella Lövin. Det är långsiktigt ohållbart att inte också satsa på fredsbyggande. Vi satsar nu på att förebygga konflikt, och förhindra återfall i konflikt genom stärkt fredsbyggande.

Strategin inkluderar både finansiering på global nivå liksom i lokala situationer där det finns ett förhöjt behov av snabbt och flexibelt stöd.

Korruption och straffrihet göder konflikt och är stora problem i sviktande och konfliktdrabbade stater. Detta kommer att motverkas. Strategin täcker även åtgärder för att minska okontrollerad spridning av små och lätta vapen och att genomföra FN:s vapenhandelsfördrag.

Omkring 1,4 miljarder människor, liksom en allt större andel av världens extremt fattiga, lever i konfliktdrabbade och sviktande stater. Sedan 2010 har antalet krig och konflikter liksom de humanitära behoven ökat.

 

Presskontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00