Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att se över Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om ett uppdrag till Statskontoret att göra en bedömning av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (en så kallad Base Line Study).

– Regeringen förväntar sig att svenska företag respekterar de mänskliga rättigheterna i all sin verksamhet, både i Sverige och i utlandet. Jag vill till exempel veta om det finns luckor eller brister i svensk lagstiftning och om tillräckliga åtgärder har vidtagits utifrån FN:s vägledande principer inom exempelvis export- och internationaliseringsfrämjande, och för bolag med statligt ägande säger EU- och handelsminister Ann Linde.

– Vidare undrar jag om det finns effektiva möjligheter för enskilda individer att få sin sak prövad om de mänskliga rättigheterna inte respekteras, och om tillräckliga åtgärder har vidtagits för att stötta företagens arbete med att leva upp till FN:s vägledande principer. Därför ger vi Statskontoret i uppdrag att göra en analys, och jag ser framemot slutsatserna avslutar Ann Linde.

Uppdraget till Statskontoret är en av åtgärderna i regeringens nationella handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, som lanserades i augusti 2015. Handlingsplanen, som togs fram efter dialog med bland andra företag, fackliga organisationer, myndigheter och civilsamhället, innehåller ett femtiotal genomförda och planerade åtgärder i syfte att omsätta FN:s vägledande principer i praktisk handling på nationell nivå. Statskontoret ska också lämna förslag på eventuella åtgärder för en förbättrad efterlevnad av FN:s vägledande principer.

Statskontoret ska under arbetet lyssna in kunskaper och erfarenheter från företag, civila samhället, arbetstagarorganisationer, myndigheter, etc. Utredningen ska redovisas senast den 15 mars 2018.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.