Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att se över Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

Regeringen har idag beslutat om ett uppdrag till Statskontoret att göra en bedömning av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (en så kallad Base Line Study).

– Regeringen förväntar sig att svenska företag respekterar de mänskliga rättigheterna i all sin verksamhet, både i Sverige och i utlandet. Jag vill till exempel veta om det finns luckor eller brister i svensk lagstiftning och om tillräckliga åtgärder har vidtagits utifrån FN:s vägledande principer inom exempelvis export- och internationaliseringsfrämjande, och för bolag med statligt ägande säger EU- och handelsminister Ann Linde.

– Vidare undrar jag om det finns effektiva möjligheter för enskilda individer att få sin sak prövad om de mänskliga rättigheterna inte respekteras, och om tillräckliga åtgärder har vidtagits för att stötta företagens arbete med att leva upp till FN:s vägledande principer. Därför ger vi Statskontoret i uppdrag att göra en analys, och jag ser framemot slutsatserna avslutar Ann Linde.

Uppdraget till Statkontoret är en av åtgärderna i regeringens nationella handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, som lanserades i augusti 2015. Handlingsplanen, som togs fram efter dialog med bland andra företag, fackliga organisationer, myndigheter och civilsamhället, innehåller ett femtiotal genomförda och planerade åtgärder i syfte att omsätta FN:s vägledande principer i praktisk handling på nationell nivå. Statskontoret ska också lämna förslag på eventuella åtgärder för en förbättrad efterlevnad av FN:s vägledande principer.

Statskontoret ska under arbetet lyssna in kunskaper och erfarenheter från företag, civila samhället, arbetstagarorganisationer, myndigheter, etc. Utredningen ska redovisas senast den 15 mars 2018.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Mobil 070-2663105
e-post till Adriana Haxhimustafa