Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Regeringen omlokaliserar sju myndigheter

Publicerad

Att få till en bättre spridning på de statliga myndigheterna är en viktig del av regeringens arbete med att öka den statliga närvaron i hela landet. I dag presenterar regeringen beslut om att verksamhet vid sju myndigheter omlokaliseras från Stockholms län till andra orter.

 – Det vi presenterar i dag är det mest omfattande beslut om omlokalisering av statliga myndigheter som fattats på över ett decennium. Vi måste se till att ta vara på kompetensen i hela vårt land, inte bara i våra storstäder, säger statsminister Stefan Löfven.

Att stärka den statliga närvaron och spridningen av statliga myndigheter är en prioritering för regeringen under hela mandatperioden. Det är också ett sätt för regeringen att bidra till att det finns statliga jobb för tjänstemän och akademiker utanför de större städerna.

– Ingen ska tvivla på att regeringen menar allvar med att Sverige ska hålla ihop. Vi är inte heller färdiga. Vi kommer framöver att fatta fler beslut om omlokaliseringar av statliga myndigheter och fortsätta leverera på det löfte vi gett: människor och landsändar ska inte känna sig övergivna av staten, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Besluten som fattas den 31 augusti omfattar både hela och delar av myndigheters verksamhet. De myndigheter som berörs är:

Strålsäkerhetsmyndigheten, delar av verksamheten inklusive myndighetens säte omlokaliseras till Katrineholm.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, myndigheten omlokaliseras till Växjö.

Polarforskningssekretariatet, myndigheten omlokaliseras till Luleå.

Myndigheten för kulturanalys, myndigheten omlokaliseras till Göteborg.

Svenska ESF-rådet, delar av verksamheten inklusive myndighetens säte omlokaliseras till Gävle.

Universitets- och högskolerådet, delar av verksamheten omlokaliseras till Visby.

Tillväxtverket, delar av verksamheten omlokaliseras till Östersund.

Sedan tidigare har regeringen fattat beslut om att omlokalisera fyra myndigheter från Stockholms län till annan ort.

Det gäller E-hälsomyndigheten säte och delar av verksamheten till Kalmar, Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad, Statistiska centralbyråns säte och ytterligare delar av verksamheten till Örebro och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå.

Regeringen har också som utgångspunkt att nya myndigheter i första hand bör lokaliseras utanför Stockholms län. Ett exempel är Jämställdhetsmyndigheten, som lokaliseras till Göteborg.

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.