Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen skärper straffen för illegala vapen och handgranater

Publicerad

I dag har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med skärpta straff för bland annat grovt vapenbrott. Straffskärpningarna innebär att personer som grips med skarpladdade vapen i princip alltid kommer att häktas direkt i avvaktan på rättegång.

– Den som grips med ett skarpladdat vapen eller en handgranat ska i princip alltid häktas och dömas till minst två års fängelse. Att göra det enklare att få personer som bär på dessa vapen häktade är en kraftfull åtgärd som ökar säkerheten på våra gator, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

De senaste åren har antalet fall av dödligt våld där skjutvapen har använts ökat, särskilt i samband med konflikter i kriminella kretsar. Det har också blivit vanligare med illegal användning av handgranater och andra explosiva varor. För att motverka den här utvecklingen föreslår regeringen att minimistraffen höjs för bland annat grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Straffskärpningarna gör att huvudregeln kommer vara att den som påträffas med ett skarpladdat vapen ska häktas i avvaktan på rättegång och det ger också polisen tillgång till nya viktiga verktyg som hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

Minimistraffen för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor fördubblas från fängelse i ett år till fängelse i två år. Minimistraffen för de synnerligen grova brotten höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år. Vissa andra justeringar av straffskalorna föreslås också.

Straffskärpningarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh