Regeringens reformer sänker arbetslösheten nästa år

Finansministern presenterar idag regeringens senaste prognos. Regeringens reformer sänker arbetslösheten nästa år.

Arbetslösheten förväntas sjunka ytterligare nästa år till 5,9 procent. Det är 0,5 procentenheter lägre än i prognosen som presenterades i den ekonomiska vårpropositionen 2017. Nedrevideringen sker främst på grund av att merparten av den politik som kommer att presenteras i den kommande budgetpropositionen nu beaktats i prognosen. Den nya politiken gör att arbetslösheten revideras ned med ungefär 0,4 procentenheter nästa år jämfört med den ekonomiska vårpropositionen 2017.

- Arbetslösheten ska fortsätta minska. Alla som kan jobba ska jobba, säger finansminister Magdalena Andersson.

Den fullständiga prognosen presenteras på en presskonferens kl. 15.00 i eftermiddag.

2016 2017 2018 2019 2020
Arbetslöshet, 15-74 år
(prognos från VÅP17 i parentes)
6,9 6,6 (6,6) 5,9 (6,4) 5,9 (6,3) 5,9 (6,2)

 

 

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38
e-post till Isabel Lundin, via registrator
Thomas Bergman
Makroprognoschef
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator
Thomas G Pettersson
Chef för enheten för offentliga finanser
Mobil 073-985 08 37
e-post till Thomas G Pettersson, via registrator