Regeringsuppdrag resulterar i tusentals nya studentbostäder

I dag presenterade bostadsminister Peter Eriksson och minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Akademiska Hus planer på att bygga 28 000 nya bostäder fram till år 2026. Planerna har tagits fram som en direkt följd av regeringens utökade uppdrag till Akademiska Hus 2015 samt den markinventering som de statliga fastighetsbolagen gjort under 2016.

Byggkran framför hus
Studentbostäder under uppbyggnad vid KTH i Stockholm. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

- Byggandet av studentbostäder är rekordhögt. I år beräknas 6 200 studentbostäder att påbörjas. De planer som Akademiska hus nu presenterar stärker den bilden. Kan vi upprätthålla dagens höga nivåer kommer vi att inom några vara i balans när det gäller studentbostäder i de flesta studentstäder, säger bostadsminister Peter Eriksson

- Inom fyra år kommer än 11 000 studentbostäder stå färdiga på grund av det arbete som nu påbörjats. Det är bra både för den svenska samhällsekonomin och den enskilda studenten, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Akademiska Hus planerar för 28 000 bostäder. Fram till 2021 planeras för mer än 11 000 studentbostäder, varav 6 400 byggs i bolagets regi. Ytterligare 10 000 planeras mellan 2021 och 2026, varav Akademiska Hus kommer stå för ungefär hälften. Utöver detta kommer Akademiska Hus att kunna bidra med mark för 7000 vanliga bostäder.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson
Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00