Rekord - Regeringens byggpolitik har haft effekt

Idag presenterar SCB ny statistik som visar att bostadsbyggandet fortsätter att vara högt. Under första halvåret 2017 påbörjades preliminärt 37 600 lägenheter att byggas. Det är en ökning med 22 procent jämfört med samma period 2016.

– Jag är glad och stolt över att bostadsbristen nu möts av en kraftig nybyggnation. Regeringens politik för att öka bostadsbyggandet fungerar. Nu ska vi fortsätta att utveckla arbetet. Under hösten 2017 fortsätter vi den moderna byggpolitiken. Regelverk förenklas, utbildningsplatserna blir fler och industrialiseringen av bostadsbyggnationen stöds för att möta bostadsbehovet. Fram till 2025 behövs 600 000 nya bostäder enligt Boverket, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson