Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Säkrare statlig it-drift genom ökad samordning

Publicerad

Regeringen kommer imorgon att fatta beslut om att ge Försäkringskassan i uppdrag att erbjuda och stödja en säker och samordnad it-drift inom statsförvaltningen. Uppdraget syftar till att långsiktigt höja it-säkerheten på svenska myndigheter och löper fram till och med 2020, då insatsen ska utvärderas och permanenta former fastslås.

- Samordnad statlig it-drift är en förutsättning för en modern, effektiv och digitaliserad statsförvaltning. Det finns många bra privata leverantörer men det finns verksamhet som inte lämpar sig för privat it-drift. Vi måste därför bli bättre på att använda den kunskap som finns inom staten, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

- Försäkringskassan ligger redan i framkant när det gäller it-utveckling inom staten. Uppdraget kommer ge myndigheten bättre möjligheter att fortsatt höja sin kompetensnivå och vara ett nav i den digitala utvecklingen av svenska myndigheter, säger socialminister Annika Strandhäll.

Statens verksamheter måste ha tillgång till säker och effektiv it med statligt huvudmannaskap. Försäkringskassan har under många år byggt upp både säkra interna it-system och tillgängliggjort ett brett utbud av e-tjänster mot medborgare och företag. Detta i kombination med myndighetens storlek gör dem bäst lämpade av de statliga myndigheterna att sköta samordningen av statens it-drift. Redan i dag har myndigheten ett nära samarbete kring it-lösningar med Pensionsmyndigheten.

I och med uppdraget kommer myndigheter där varken egen drift eller privat outsourcing är lämpligt ha ett statligt alternativ. Statens servicecenter pekade i en utredning 2016 på bristen av statliga samordnade alternativ för att öka säkerhet och resurseffektivitet i statlig drift (Fi2016/00274/SFÖ) och genom detta uppdrag påbörjas uppbyggnaden av denna förmåga. Försäkringskassan har bra förutsättningar att på kort sikt kunna realisera regeringens ambitioner om att erbjuda säker it-drift för högre säkerhetsklassad information.

Uppdraget är en del av det åtgärdspaket som regeringen har arbetat med sedan 2014 för att öka säkerheten i it-driften. I juni 2016 fattade regeringen beslut om en ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi och i juli 2017 fattade regeringen även beslut om att Post- och telestyrelsen ska ta fram en förvaltningsmodell inriktad mot säkra it-utrymmen för särskilt säkerhetskritisk verksamhet.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00