Stärkt skydd för studerande vid sjukdom

Idag skickar regeringen ett förslag om stärkt skydd för studerande vid sjukdom på remiss. Förslaget är en del i regeringens arbete för ökad trygghet för Sveriges studenter och innebär att fler studerande får ett bättre skydd om de drabbas av ohälsa och är planerat att genomföras till höstterminen 2018.

– När samhället utvecklas måste också våra regelverk göra det. Vi ska ha moderna trygghetssystem som ger ett bra skydd vid sjukdom, och det måste även gälla studerande, säger socialminister Annika Strandhäll.

Stärkt skydd för studerande vid sjukdom har varit ett prioriterat område för regeringen och lyftes av statsministern redan i samband med regeringsförklaringen hösten 2014. Dagens system bygger på att de studerande som tidigare arbetat måste ta ut studiestöd under hela utbildningen för att få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddad. Så ser inte verkligheten ut för alla studerande. Det får som konsekvens att den som delvis finansierar sina studier själv, eller inte beviljas studiemedel på grund av för hög ålder, inte får sin SGI skyddad och får därmed en sämre ersättning eller ingen ersättning alls om de drabbas av ohälsa och måste avbryta sina studier.

– När arbetslivet förändras måste systemen moderniseras. Det här är en bra reform, som inte minst är viktig för den som studerar flera gånger eller lite senare i livet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Förslaget skickas nu på remiss i tre månader till myndigheter och organisationer. Därefter kommer ett skarpt lagförslag läggas. Avsikten är att de nya reglerna ska vara på plats när höstterminen startar 2018.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 16 05
e-post till Emma Stark

Genvägar

Vad är SGI?

Sjukpenninggrundande inkomst, förkortat SGI, är den inkomst som ligger till grund för en rad socialförsäkringsförmåner såsom föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och sjukpenning.
SGI är den inkomst den försäkrade har från förvärvsarbete. Om arbetet upphör, så upphör även SGI.

Vad är SGI-skydd?
SGI-skydd innebär att SGI inte påverkas av att den försäkrade avslutat eller minskat sitt förvärvsarbete. SGI-skydd gäller t.ex. om den som är arbetslös söker arbete via Arbetsförmedlingen eller vårdar barn under ett år. Får man sjukpenning, föräldrapenning eller liknande förmåner är SGI också skyddad.

Vad gäller för studerande?
Under studier är SGI skyddad om den försäkrade får studiestöd under hela utbildningen.
SGI är dock vilande under studietiden och aktiveras på nytt först när studierna avslutas. Under studier kan den studerande bara få sjukpenning grundad på sådant arbete som utförs parallellt med studierna.

Vad föreslås nu?
Vid studier på eftergymnasial nivå ska SGI-skydd gälla om utbildningen berättigar till studiemedel, oavsett uttag av studiemedel, om utbildningen bedrivs på minst halvtid. Det innebär att den som under viss tid av studierna finansierar dessa helt själv eller på grund av för hög ålder inte kan beviljas studiemedel också får sin SGI skyddad.