Sven-Erik Bucht besöker Västernorrland

På onsdag den 23 augusti fortsätter landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sin Sverigeresa, denna gång i Härnösand i Västernorrland. Sven-Erik Bucht kommer inleda besöket i grannkommunen Sollefteå där han besöker Lännäs Växtförädlingsstation.

Under våren begav sig landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ut på en resa genom Sverige för att träffa lokala företagare, medborgare och politiker och tillsammans med dem prata om och få en inblick i de lokala förutsättningarna. Efter att ha besökt landets samtliga län och över 40 kommuner fortsätter nu landsbygdsministern under hösten sin Sverigeresa till ännu fler.

På onsdag besöker landsbygdminister Sven-Erik Bucht Västernorrland där han i Sollefteå kommer att delta i 100-årsfirandet av Lantmännens växtförädlingsstation i Lännäs. Sedan 1917 har en mängd nya sorter av spannmål, ärt- och baljväxter förädlats på stationen. Lantmännens förädling av korn och vallbaljväxter är i dag koncentrerat till Lännäs.

Efter firandet besöker landsbygdsministern en lanthandel i småorten Viksjö och fortsätter sedan till destilleriet Hernö Gin som tillverkar gin som flera år har utsetts till världens bästa gin.

På företaget Peckas naturodlingar utanför Härnösand besöker Sven-Erik Bucht avslutningsvis Europas största fisk- och tomatodling i slutet kretslopp, ett mycket spännande projekt, som inom kort ska tas i bruk.

Program för den 23 augusti

Lännäs Växtförädlingsstation
Tid: Kl.11.00
Plats: Lännäs växtförädlingsstation

Mat och Nostalgi
Tid: Kl. 12.40
Plats: Gammelgården 237, Viksjö

Hernö Gin
Tid: Kl. 13.55
Plats: Dala 152, Härnösand

Fisk- och tomatodling
Tid: Kl. 14.25
Plats: Södersundsvägen 48, Härnösand

Media är välkommen att delta under delar av dagen. Kontakta Maja Brännvall för intresseanmälan.

Kontakt

Maja Brännvall
Politiskt sakkunnig hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-5698960
e-post till Maja Brännvall, via registrator
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira