Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sverige i ett nytt ekonomiskt läge

Publicerad

Finansminister Magdalena Andersson presenterade idag regeringens senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen och inriktningen för höstbudgeten, vid regeringsöverläggningarna på Harpsund. Regeringens reformer sänker arbetslösheten nästa år.

- Sverige befinner sig i ett nytt ekonomiskt läge. Vi har vänt stora underskott till överskott genom att ersätta ofinansierade skattesänkningar och nedskärningar med gemensamma investeringar. Sveriges nya ekonomiska styrka ska komma alla till del. Fler ska jobba och tryggheten öka. Styrkan i de offentliga finanserna ska användas till att stärka samhällsbygget genom att anställa undersköterskor, barnskötare, lärare och poliser, säger finansminister Magdalena Andersson.

Ökad tillväxt

Jämfört med föregående prognos revideras tillväxten för innevarande år upp med 0,6 procentenheter till 3,1 procent. Tillväxten sker på bred front med en fortsatt stabil ökning av hushållens konsumtion, investeringar och export. Särskilt stark är utvecklingen för investeringar i bostadsbyggande.

- Analyser från Konjunkturinstitutet visar att det bästa sättet att snabbt höja tillväxten och skapa nya jobb är satsningar på välfärden och offentliga investeringar. Vår förda finanspolitik beräknas ha förbättrat tillväxten med ungefär en halv procentenhet per år 2015-2017, säger finansministern.

Regeringens reformer sänker arbetslösheten nästa år

Arbetslösheten förväntas sjunka ytterligare nästa år till 5,9 procent. Nedrevideringen sker främst på grund av att merparten av den politik som kommer att presenteras i den kommande budgetpropositionen nu räknats med. Det gör att arbetslösheten revideras ned med ungefär 0,4 procentenheter nästa år jämfört med den ekonomiska vårpropositionen 2017 (VÅP17). Den totala nedrevideringen av arbetslösheten nästa år sedan VÅP17 är 0,5 procentenheter.

- Arbetslösheten ska fortsätta minska. Alla som kan jobba ska jobba, säger finansministern.

Sysselsättningsgraden för åldersgruppen 20-64 år ligger fortsatt på den högsta nivån sen 1992 och prognosen för nästa år har reviderats upp. Andelen personer som är beroende av sjukförsäkring, sjukpension, arbetslöshetsförsäkring, etableringsersättning eller försörjningsstöd är den lägsta sedan början av 1990-talet och beräknas fortsätta sjunka.

Starka offentliga finanser

Den offentliga sektorns finansiella sparande är högre än det vi kunde visa i vårpropositionen, både för innevarande år och nästa år. Då är de preliminära reformerna medräknade.

- Många hade säkert väntat sig att vi skulle gå ner till det nya överskottsmålet på 0,33 procent redan nästa år. Men det vore inte väl avvägt givet konjunkturläget – det är viktigt att värna de offentliga finanserna, säger Magdalena Andersson.

Inriktningen för budgetpropositionen

-Inför budgeten står regeringens prioriteringar klara. Den ekonomiska styrkan ska komma alla till del. Vi ska investera i framtiden, i barnens skola och klimatomställningen. Fler ska jobba och tryggheten ska öka. Det går före orättvisa skattesänkningar, avslutar Magdalena Andersson.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Thomas Bergman
Chef för makroprognosenheten
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator
Thomas G Pettersson
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 10 82
e-post till Thomas G Pettersson, via registrator