Thomas Bull har utsetts till utredare för granskningen av Transportstyrelsen it-upphandling

Regeringen har i dag gett justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen Thomas Bull i uppdrag att utföra den granskning av Transportstyrelsens upphandling av förändrad it-drift som regeringen beslutade om den 3 augusti 2017. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2018.

Den 3 augusti beslutade regeringen att tillsätta en utredare med uppdrag att genomlysa händelserna som ledde fram till att säkerhetskänslig och av andra skäl sekretessbelagd information hanterades på ett sätt som strider mot svensk lagstiftning. Utredaren ska samråda med Datainspektionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Säkerhetspolisen och Upphandlingsmyndigheten. Regeringen har i dag för uppdraget utsett Thomas Bull som utredare.

Kontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00