Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Utredare föreslår möjliga strukturförändringar av premiepensionen

Publicerad

Stefan Lundbergh fick i juni regeringens och Pensionsgruppens uppdrag att göra en förstudie över möjliga strukturella förändringar av premiepensionen för ett tryggt och säkert pensionssystem. I dag presenterades rapporten för den blocköverskridande Pensionsgruppen.

– Premiepensionssystemet är inte tillräckligt tryggt. Det behöver göras om så att det utgår från hur människor faktiskt agerar. Systemet måste bli enklare, tryggare och mer effektivt, säger Annika Strandhäll, socialminister och ordförande i Pensionsgruppen.

De sex partierna som står bakom pensionsöverenskommelsen, Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, kommer nu analysera förslagen och därefter ta arbetet vidare.

Studien är en del i Pensionsgruppens handlingsplan för att stoppa missbruken inom premiepensionssystemet. Planen innehåller åtgärder som skyndsamt ska komma på plats för att göra dagens system mer hållbart och säkert, där Pensionsmyndighetens åtgärdsprogram om 30 punkter är utgångspunkten. Men ytterligare åtgärder behövs för att säkerställa ett system som är säkert, långsiktigt hållbart och som bidrar till trygga och goda pensioner för alla.

– Pensionsgruppen arbetar nu med flera viktiga steg för att snabbt göra fondtorget säkrare och miljömässigt- och socialt hållbarare. Denna förstudie är en bra början på Pensionsgruppens långsiktiga arbete, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Förstudien över möjliga strukturella förändringar av premiepensionen tar sin utgångspunkt i nationell och internationell erfarenhet samt aktuell forskning. Rapporten presenterar både en nulägesbild och ett antal möjliga vägar framåt. En övergripande slutsats är att skyddet för konsumenter behöver stärkas och att systemet i större utsträckning behöver utgå från hur människor faktiskt agerar när de ställs inför finansiella val.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.