Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

115 miljoner till den fria konsten

Publicerad

För att förbättra förutsättningarna för den fria konsten i hela landet föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2018 en satsning som totalt uppgår till 115 miljoner kronor per år. Satsningen innebär bland annat en förstärkning av de bidrag och ersättningar som fördelas direkt till konstnärer, fria grupper inom scenkonst och kulturtidskrifter.

- Fri kultur och fria utövare är viktigt för alla fria samhällen. I en omvärld där makthavare stramar åt villkoren för de fria konstnärerna går regeringen i motsatt riktning, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Paketet för den fria konsten innehåller:

  • En förstärkning med 60 miljoner kronor per år till stipendier och ersättningar som fördelas direkt till konstnärer. En del av dessa medel kan även gå till nyskapande projekt inom ramen för Kulturbryggans verksamhet,
  • Statens kulturråds anslag till fria grupper inom scenkonstområdet tillförs 25 miljoner kronor per år,
  • Fria aktörer inom bild- och formområdet tillförs 12 miljoner kronor per år,
  • Statens konstråds stöd till konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön med 10 miljoner kronor per år,
  • Kulturrådets stöd till utgivning av litteratur och kulturtidskrifter förstärks med 8 miljoner kronor per år.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.