Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

250 miljoner till starkare bibliotek i hela landet

Publicerad

Regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under 2018 till 2020 för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. En del av satsningen, 25 miljoner kronor per år, tillförs kultursamverkansmodellen där bland annat medel till bibliotek, läs- och litteraturfrämjande fördelas.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

- Nu när polariseringens och den medvetna desinformationens iskalla vindar biter oss i ansiktet, behöver vi varma rum fyllda med kunskap och vägledning. De som menar allvar med vackra ord om åsiktsfrihet behöver se till att biblioteken är öppna, tillgängliga och bemannade. Nu visar regeringen med besked att biblioteken är en garant för en levande demokrati, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kulturrådet kommer att få i uppdrag att genomföra satsningen och fördela pengarna.

Sett över tid har antalet folkbibliotek och biblioteksfilialer minskat, vilket är en oroväckande trend. Samtidigt som antalet bibliotek minskar, minskar också antalet besök, fysiska utlån och andelen av befolkningen som är aktiva låntagare.

Fler bibliotek gör att fler människor får möjlighet att låna böcker och läsa tidningar. Det gör också att fler får tillgång till bibliotekens övriga verksamhet, som till exempel språkcaféer, läsfrämjande insatser, föreläsningar och utställningar.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.