Ann Linde tar emot marknadskontrollutredning

EU- och handelsminister Ann Linde tog idag emot slutbetänkandet från 2016 års marknadskontrollutredning. I betänkandet har särskilda utredaren Annika Brickman kartlagt hur tillsynen av alla varor som erbjuds på den svenska marknaden, så kallad marknadskontroll, är reglerad. Hon har också analyserat om myndigheternas befogenheter och sanktionsmöjligheter är lämpliga för myndigheternas uppdrag, bland annat i ljuset av den ökande e-handeln.

EU- och handelsminister Ann Linde tar emot slutbetänkandet från 2016 års marknadskontrollutredning från särskilda utredaren Annika Brickman.
EU- och handelsminister Ann Linde tar emot slutbetänkandet från 2016 års marknadskontrollutredning från särskilda utredaren Annika Brickman. Foto: Catarina Axelsson/Regeringskansliet

I betänkandet konstateras att vissa myndigheter saknar verktyg som är önskvärda för en effektiv marknadskontroll och att det i övrigt finns en viss spretighet i regleringen. Utredaren föreslår därför en ny horisontell marknadskontrollag som ska slå fast hur myndigheter ska agera när de kontrollerar att varor på marknaden lever upp till gällande regelverk.

I slutbetänkandet noterar utredaren också att myndigheterna idag saknar tydligt lagstöd för att kunna inhandla provexemplar under dold identitet, så kallad "mystery shopping", vilket är en befogenhet som kan behövas när kontrollen av e-handlare blir allt viktigare. Hon konstaterar också att flera myndigheter saknar möjlighet att besluta om sanktionsavgifter vilket är en möjlighet som efterfrågats. Även när myndigheter får ta ut sanktionsavgifter ser regleringen olika ut beroende på vilken myndighet eller lagstiftning det gäller.

– Denna spretighet är återkommande även när det gäller andra verktyg för marknadskontroll vilket skapar otydlighet för företagarna, säger särskilda utredaren Annika Brickman. Produkter omfattas ofta av flera regelverk med olika sorters tillsynsförutsättningar, vilket kan minska förutsebarheten för företagare och försvåra samarbete mellan myndigheter.

– Vi vill ha ordning och reda inom varuhandeln, både för att alla konsumenter ska vara säkra och för att företag inte ska utsättas för orättvis konkurrens från företag som inte följer de regler som finns för att skydda konsumenter från farliga eller felaktiga varor, säger Ann Linde, EU- och handelsminister. Detta är inte minst viktigt mot bakgrund av den ökande e-handeln. Den här utredningen har en del intressanta idéer om hur vi kan göra tillsynen effektivare och vi ska analysera dessa noggrant.

Utrikesdepartementet kommer nu att remittera slutbetänkandet för att få in synpunkter från marknadskontrollmyndigheter och andra berörda intressenter.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha