Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde till ministermöte i Bryssel

Publicerad

EU- och handelsminister Ann Linde deltar i Allmänna rådets, GAC, möte idag 25 september. Estlands prioriteringar som ordförandeland, förberedelser inför Europeiska rådet, EU-kommissionens planering för 2018, rättsstatens principer i Polen och Brexit står på agendan.

Mötet inleds med att Estland som är EU:s ordförande under andra halvan av 2017 presenterar sina fyra prioriteringar: en öppen och innovativ europeisk ekonomi, ett tryggt och säkert Europa, ett digitalt Europa och fri rörlighet för information, samt ett inkluderande och hållbart Europa.

Allmänna rådet kommer också att förbereda Europeiska rådets möte i oktober. Migration, extern säkerhet och handel att står med största sannolikhet på dagordningen.

Kommissionen väntas även presentera sin avsiktsförklaring, som övergripande innehåller kommissionens planerade initiativ för det kommande året, därefter väntas en diskussion i rådet.

Förste vice president i EU-kommissionen Frans Timmermans kommer att ge en lägesrapport om dialogen med Polen om rättsstatens principer.
EU:s chefsförhandlare Michel Barnier kommer också att ge Allmänna rådet en lägesbild av förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU.
Ann Linde kommer även att träffa sina socialdemokratiska ministerkollegor på ett förmöte innan allmänna rådet i Bryssel.

– Dialogen mellan EU-kommissionen och Polen har pågått ett bra tag men ännu inte lett till ett önskat resultat. Det måste få konsekvenser när en medlemsstat brister i respekt för rättsstatens principer. Vi stödjer EU-kommissionen i sitt fortsatta arbete för att stå upp för våra gemensamma värderingar, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.