Ann Linde till ministermöte i Bryssel

EU- och handelsminister Ann Linde deltar i Allmänna rådets, GAC, möte idag 25 september. Estlands prioriteringar som ordförandeland, föreberedelser inför Europeiska rådet, EU-kommissionens planering för 2018, rättsstatens principer i Polen och Brexit står på agendan.

Mötet inleds med att Estland som är EU:s ordförande under andra halvan av 2017 presenterar sina fyra prioriteringar: en öppen och innovativ europeisk ekonomi, ett tryggt och säkert Europa, ett digitalt Europa och fri rörlighet för information, samt ett inkluderande och hållbart Europa.

Allmänna rådet kommer också att förbereda Europeiska rådets möte i oktober. Migration, extern säkerhet och handel att står med största sannolikhet på dagordningen.

Kommissionen väntas även presentera sin avsiktsförklaring, som övergripande innehåller kommissionens planerade initiativ för det kommande året, därefter väntas en diskussion i rådet.

Förste vice president i EU-kommissionen Frans Timmermans kommer att ge en lägesrapport om dialogen med Polen om rättsstatens principer.
EU:s chefsförhandlare Michel Barnier kommer också att ge Allmänna rådet en lägesbild av förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU.
Ann Linde kommer även att träffa sina socialdemokratiska ministerkollegor på ett förmöte innan allmänna rådet i Bryssel.

– Dialogen mellan EU-kommissionen och Polen har pågått ett bra tag men ännu inte lett till ett önskat resultat. Det måste få konsekvenser när en medlemsstat brister i respekt för rättsstatens principer. Vi stödjer EU-kommissionen i sitt fortsatta arbete för att stå upp för våra gemensamma värderingar, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha