Anna Ekström besöker Norrköping och Linköping

Nyanländas lärande och besök på Borgsmoskolan – det är delar av programmet när gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström reser till Norrköping och Linköping, måndag 25 september.

På Borgsmoskolan i Norrköping kommer Anna Ekström att få en presentation av skolans verksamhet och utveckling. I anslutning till detta finns tid för intervjuer med media.

I Linköping håller Anna Ekström ett invigningstal på Spridningskonferens – Stora kliv mot nytt liv – en konferens om nyanländas lärande. I konferensen deltar bland annat lärare, rektorer, politiker, kommuner, Skolverket och Utbildningsradion.

I Linköping ska Anna Ekström också träffa Region Östergötland för att få veta mer om regionens arbete med snabbspåret för nyanlända med medicinsk utbildning.

Anna Ekström ska även träffa Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund i Linköping för att diskutera framtidens gymnasieskola.

Media är välkommen att delta under delar av dagen. Kontakta Helena Paues för anmälan.

Program
Tid: Kl. 9.30 – 11.00 Besök på Borgsmoskolan
Plats: Dalviksgatan 75, Norrköping

Tid: Kl. 13.00 – 13.20 Invigningstal på Spridningskonferens - Stora kliv mot nytt liv
Plats: Linköping konsert och kongress, Konstistoriegatan 7, Linköping

Tid: Kl. 14.00 – 15.00 Möte om snabbspåret med Region Östergötland
Plats: Linköpings universitet

Tid: Kl. 15.30 – 16.30 Samtal med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund
Plats: Berzeliusskolan, Gustav Adolfsgatan 25, Linköping

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00