Anna Ekström fortsätter kompetensförsörjningsresan i Göteborg

Fredag 29 september är gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i Göteborg för att föra rundabordssamtal om regionens kompetensförsörjning.

Tid:
Plats: Anders Personsgatan 8, Göteborg

Tillsammans med bland annat politiker, Arbetsförmedlingen och representanter från näringslivet och samverkande kommuner i regionen kommer Anna Ekström att diskutera möjligheter och utmaningar med regionalt samarbete kring vuxen- och yrkesutbildning i syfte att åtgärda kompetensbristen.

Anna Ekströms kompetensförsörjningsresa påbörjades i april. Göteborg blir den elfte anhalten efter tidigare besök på orter såsom Skövde, Gällivare och Östersund.

Kontakta Helena Paues för mer information.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00