Anna Ekström pratar om droger med gymnasieelever

Måndag 2 oktober deltar Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, i en lektion där stiftelsen Choice diskuterar droger med gymnasieelever. Lektionen äger rum på Kungsholmens västra gymnasium i Stockholm.

Tid:
Plats: Kungsholmens västra gymnasium, Konradsbergsgatan 1, Stockholm

Choice är en ideell organisation som samarbetar med läkarstudenter för att öka kunskapen hos ungdomar om alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) och dess påverkan på kroppen. Sedan starten har stiftelsen undervisat över 15 000 högstadie- och gymnasieelever och utbildat skolpersonal, lärare, rektorer och elevhälsoteam. Verksamheten finns i dag i 30 städer.

Under lektionen på skolan kommer läkarstudenter att undervisa gymnasieeleverna om ANDT utifrån ett medicinskt perspektiv. Anna Ekström är med för att träffa elever, läkarstudenter och lärare, och för att berätta om regeringens ANDT-politik.

Kontakta Helena Paues för mer information.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00