Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Användningen av rättsintyg ska utvärderas

Publicerad

Regeringen har i dag gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera användningen av rättsintyg och föreslå åtgärder som medför att fler rättsintyg av hög kvalitet lämnas över hela landet.

Rättsintyg dokumenterar skador både hos den som har utsatts för ett brott och hos den misstänkte personen. Intygen kan därmed utgöra viktig dokumentation i samband med vålds- och sexualbrott. Genom rättsintygsreformen fick Rättsmedicinalverket 2006 huvudansvaret för att utfärda rättsintyg.

Regeringen har i dag gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera resultatet av reformen. I uppdraget ingår särskilt att undersöka varför antalet utfärdade rättsintyg vid Rättsmedicinalverket har minskat sedan rättsintygsreformen infördes 2006 och för vilka brott och i vilken omfattning rättsintyg hämtas in av polis och åklagare. Statskontoret ska utifrån sin analys lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att fler rättsintyg av hög kvalitet utfärdas över hela landet.

– Regeringen ser allvarligt på vålds- och sexualbrott och bevisningen måste hålla högsta kvalitet. Jag ser fram emot Statskontorets slutsatser som kan bidra till bättre brottsutredningar, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh