Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetet mot osund konkurrens stärks med 18 miljoner kronor

Publicerad

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att Arbetsmiljöverket får 18 miljoner kronor årligen under tre år för att stärka myndigheternas arbete mot osund konkurrens. Syftet är att utveckla metoderna för myndighetsgemensam tillsyn. Det presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i samband med en arbetsplatsinspektion på en byggarbetsplats i Stockholmsområdet.

– Företag med fusk som affärsidé har ingen plats på svensk arbetsmarknad. Därför avsätter regeringen ytterligare resurser för att stärka myndigheternas arbete mot osund konkurrens, säger Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister.

Företag som medvetet fuskar för att uppnå konkurrensfördelar bryter ofta mot flera olika lagar och regler. Det kan handla om till exempel brott mot arbetsmiljölagen, skattelagstiftningen, utlänningslagen samt bedrägerier och arbetskraftsexploatering. Olika myndigheter har olika uppdrag och ansvarsområden när det gäller att bekämpa de här brotten. De har också olika kunskap och metoder att tillgå. En god samverkan mellan de berörda myndigheterna är avgörande för att arbetet mot osund konkurrens ska vara effektivt. Regeringen föreslår därför att Arbetsmiljöverket får 18 miljoner kronor årligen under tre år (2018-2020) för att stärka arbetet mot osund konkurrens genom att samordna metodutvecklingen för myndighetsgemensam tillsyn.

I budgetpropositionen för 2018 presenterar regeringen även andra åtgärder för ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden och för att motverka att företag som fuskar ska vinna konkurrensfördelar.

I syfte att minska skattefusk och skatteundandragande aviseras att krav på att föra personaliggare ska införas i kropps- och skönhetsvårds-verksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2018.

Uppgifter om bland annat utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag ska framöver lämnas till Skatteverket på individnivå, det vill säga per betalningsmottagare, och månadsvis i stället för årligen. För att bland annat förbättra myndigheternas kontrollmöjligheter och effektivisera arbetet kommer också flera myndigheter att medges direkt-åtkomst till uppgifter på individnivå som har lämnats till Skatteverket. Det nya systemet införs stegvis från och med den 1 juli 2018.

Regeringens bedömning är att de nya förslagen och regelförändringarna kommer avsevärt försvåra för företag att bryta mot lagar och regler på arbetsmarknaden i syfte att uppnå konkurrensfördelar.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?