Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér till Rumänien för att följa upp samarbetsavtal

Publicerad

Samarbetsavtalet mellan Sverige och Rumänien slöts i juni 2015 och syftar bland annat till att förbättra situationen för utsatta människor. Den 4-5 september är Åsa Regnér, minister ansvarig för frågor som rör utsatta EU-medborgare, på plats i Bukarest för att följa upp avtalet.

– Det är inte värdigt någon människa att tvingas sitta på gatan för att få ihop pengar till sin försörjning. Ansvaret för de rumänska medborgarnas välfärd är den rumänska statens, och därför är samarbetsavtalet viktigt för att förbättra människors liv. Vi har haft löpande kontakt med Rumänien om dessa frågor under de två år som avtalet gällt, och nu är vi här för att se resultat, säger Åsa Regnér.

Åsa Regnér kommer bland annat att träffa EU-fondsminister Rovana Plumb och social- och arbetsmarknadsminister Olguta Vasilescu. Ministrarna kommer följa upp samarbetet inom sociala frågor med särskilt fokus på utsatta grupper, barns rättigheter och jämställdhet.

Åsa Regnér kommer också att träffa företrädare för organisationer ur det civila samhället och göra ett fältbesök ihop med Rädda Barnen.

Sedan februari 2016 finns ett liknande samarbetsavtal som den mellan Sverige och Rumänien mellan Sverige och Bulgarien.

Samarbetsavtalet för kunskapsutbyte

Samarbetsavtalet mellan Sverige och Rumänien, som undertecknades i juni 2015, fokuserar på att värna rättigheter och stöd till utsatta, inte minst barn och unga. Det handlar om utbyte av kunskap, erfarenheter, goda exempel och framtida projekt för att förbättra livet för medborgarna.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.