Beslut om statsbidrag för insatser mot hiv/aids inför 2018

Regeringen har fattat beslut om att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förbereda fördelning av statsbidragen för insatser mot hiv/aids inför 2018. Nytt är att alla ideella organisationer – även de på regional och lokal nivå – nu kommer att söka pengar direkt hos Folkhälsomyndigheten, istället för som tidigare gå igenom kommuner och/eller landsting.

– De ideella organisationerna som arbetar med insatser mot HIV/aids utför ett oerhört viktigt arbete. Genom det här beslutet blir det möjligt för Folkhälsomyndigheten att påbörja förberedelserna av fördelningen av statsbidraget inför 2018. Det är viktigt, så att organisationerna som berörs vet vad som gäller, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen avser att säkerställa en långsiktighet i arbetet för de ideella organisationerna. Man planerar därför att fatta beslut om en förordning om statsbidragen till ideella organisationer på lokal och regional nivå under våren 2018.

Utbetalning av medel för 2018 kommer att kunna påbörjas i januari 2018.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju