Bolund håller tal om Sveriges arbete för hållbara investeringar på UNPRI i Berlin

På måndag den 25 september talar finansmarknadsminister Per Bolund på konferensen UNPRI (United Nations Principles of Responsible Investments) som samlar investerare från hela världen för att diskutera hur hållbarhet kan implementeras i kapitalförvaltningen.

- Vårt arbete i Sverige börjar ge resultat. Vi har skarpare krav på hållbarhetsredovisning än resten av EU, inom kort kommer de statliga AP-fonderna få ny lagstiftning som tydligare driver dem i en mer hållbar riktning och vi har föreslagit ny lagstiftning för att hela fondmarknaden ska redovisa hur de arbetar med hållbarhet, säger Per Bolund. Sverige har också drivit på frågorna på EU-nivå och EU-kommissionen har tillsatt en expertgrupp för att se hur befintlig hållbarhetslagstiftning kan förbättras.

UNPRI samlar 1800 investerare och totalt 70 000 miljarder dollar som arbetar för att finansmarknaderna på en global nivå ska ställa om till en hållbar utveckling. Årets konferens fokuserar dels på klimatfrågorna och de rekommendationer som Task Force on Climate Related Financial Disclosures presenterat och dels på FN:s hållbarhetsmål.

- Detta är ett mycket viktigt arbete för att finansmarknaden ska kunna bidra till omställningen men också för att kapitalförvaltningen kan bedrivas så att den är hållbar ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Till exempel föreslås att finansiella aktörer ska göra scenarioanalyser av hur deras kapitalförvaltning stämmer överens med 2-gradersmålet, berättar Per Bolund.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00