Bostadsbidrag även för barn som bor växelvis hos separerade föräldrar

Det finns inget alternativ inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis hos båda föräldrarna. Ungefär 35 procent av barnen bor växelvis efter en separation. Regeringen vill därför ge föräldrarna likvärdiga möjligheter till bostadsbidrag även när barnen bor hos båda. Regeringen vill även höja såväl inkomstgränserna som umgängesbidraget inom bostadsbidraget.

– Staten ska inte försvåra ekonomiskt för de som väljer att ha barnen varannan vecka när de skiljer sig, säger socialminister Annika Strandhäll
I dagens bostadsbidrag antas barnen endast bo där de är folkbokförde, även då de exempelvis bor varannan vecka där. Den förälder där barnet inte är skrivet kan idag få umgängesbidrag, 300 kronor medan den förälder som har barnet skrivet hos sig kan få 1500 kronor. En del hushåll missgynnas även om de delar lika på barnens kostnader när de bor växelvis.

I underhållsstödet finns däremot idag ett visst stöd för barn som bor växelvis, det flyttas i och med detta från underhållsstödet till bostadsbidraget. Så renodlas dessutom underhållsstödet till att vara ett grundskydd för barn när en förälder av olika anledningar inte betalar underhåll för barnet.

Skillnaden mellan nuvarande och föreslagna ändringar inom bostadsbidraget. Boförälder är den förälder där barnet är skrivet.
Idag Förslag Idag Förslag Idag Förslag
Barn Boförälder Boförälder Växelvis Växelvis Umgänge Umgänge
1 1500 kr 1500 kr 0 kr 1300 kr 300 kr 500 kr
2 2000 kr 2000 kr 0 kr 1600 kr 375 kr 600 kr
3 2650 kr 2650 kr 0 kr 2100 kr 450 kr 700 kr

Bostadsbidrag som lämnas till barnfamiljer är inkomstprövat. Bidraget minskar vid inkomster som idag överstiger 127 000 kronor om året för en ensamstående sökande. Makar kan ha upp till hälften vardera av det beloppet, 63 500 kronor, utan att bostadsbidraget minskar.

Förslaget till riksdagen är även att höja bostadsbidragets inkomstgränser i fyra omgångar, med start den 1 mars 2018. Höjningen av inkomstgränserna gör att fler barnfamiljer får rätt till bostadsbidraget eller får en höjd ersättning, vilket ger en ökad ekonomisk trygghet för barnfamiljer.

Inkomstgränsen för ensamstående föräldrar framgår i tabellen nedan. Om det är två vuxna i hushållet är inkomstgränsen för vardera maken hälften av inkomstgränsen för en ensamstående förälder.

 
År Inkomstgräns Förstärkning per månad
Nuvarande 127 000 kronor
2018 135 000 kronor +133 kronor
2019 142 000 kronor +250 kronor
2020 148 000 kronor +350 kronor
2021 150 000 kronor +383 kronor

Förändringen föreslås träda ikraft den 1 mars 2018.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju