Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Budget 2018: Ökad militär förmåga och förstärkning av totalförsvaret

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 en ökning med 2,7 miljarder kronor till totalförsvaret varav 2,3 miljarder kronor till det militära försvaret och 0,4 miljarder kronor till det civila försvaret.

Den 16 augusti kom regeringen överens med Moderaterna och Centerpartiet om ytterligare åtgärder för att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Utöver de satsningar på 500 miljoner kronor som gjordes i vårändringsbudgeten för 2017ska den militära förmågan och förmågan inom totalförsvaret förstärkas med ytterligare 2,7 miljarder kronor per år från 2018.

I första hand prioriteras åtgärder för att säkerställa genomförandet av 2015 års försvarsbeslut under perioden till och med 2020. Utöver detta prioriteras åtgärder för att ytterligare förstärka förmågan under innevarande period, men också för att säkerställa att den militära förmågan och förmågan inom totalförsvaret kan öka efter 2020.
I enlighet med försvarsöverenskommelsen föreslår regeringen en förstärkning på cirka 80 miljoner kronor 2018 för Försvarets Radioanstalt (FRA) och den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) för arbetet med kontraterrorism, informations- och cybersäkerhet samt säkerhetstjänst.

De ekonomiska förstärkningarna möjliggör bland annat

  • ökad förbandsverksamhet och beredskap,
  • åtgärder för att säkerställa att de krigsförband med lägst krigsduglighet prioriteras för att höja sin förmåga,
  • att arméstridskrafterna samtidigt ska kunna agera med två brigader med godtagbar förmåga,
  • att övningsverksamheten kan utökas,
  • att förmågan att samtidigt kunna mobilisera hela krigsorganisationen i händelse av höjd beredskap förstärks.

Med anledning av det förändrade säkerhetsläget i närområdet bedömer regeringen att det finns behov av en samlad militär ledning på Gotland. Regeringen föreslår därför att Gotlands regemente, med lokalisering i Visby, inrättas från och med 2018.

Presskontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om budgeten för 2018

Den 20 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.

Utgiftsområde 6 i budgetpropositionen