Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

EU- och handelsminister Ann Linde besöker Dublin

Publicerad

Under sin resa till Dublin den 27 september kommer Ann Linde att besöka Facebooks huvudkontor och ha överläggningar med både Pat Breen, ansvarig minister för handel och EU:s digitala inre marknad samt med EU-minister, Helen McEntee. Linde kommer även att hålla ett anförande om EU:s framtidsfrågor vid Institute of International and European Affairs.

– För ett år sedan tog jag initiativ till att bilda Digitala 9-gruppen (D9) där Irland ingår. Syftet är att ta på sig ledartröjan inom EU för att driva den digitala agendan framåt så att digitaliseringens potential kan tas tillvara i Europa. Här har Irland och Sverige många gemensamma intressen och det finns möjlighet till gemensamma aktiviteter bl.a. inom ramen för förslag om fria dataflöden och plattformar.

Inom D9-gruppen pågår ett samarbete mellan Sverige, Danmark, Finland, Estland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Irland och Storbritannien, bl.a. inom Strategin för den Digitala Inre Marknaden. Strategin syftar till att anpassa EU:s regelverk till den alltmer digitala ekonomin och innehåller många åtgärder som har konkret betydelse för EU:s medborgare och företag.

Vid besöket i Dublin kommer Ann Linde att träffa Pat Breen, ansvarig minister för handel och EU:s digitala inre marknad och EU-minister Helen McEntee. Linde kommer även att besöka Facebooks huvudkontor samt hålla ett anförande om EU:s framtidsfrågor vid Institute of International and European Affairs.

– Både Irland och Sverige är länder som berörs mycket av Brexit och vi har därför ett start gemensamt intresse att de pågående förhandlingarna ska gå framåt. Det är också oerhört viktigt att förhandlingen inte står i vägen för en fortsatt fredlig utveckling i Nordirland. Så långt det är möjligt bör en hård gräns undvikas.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00