Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

EU:s stats- och regeringschefer bjuds in till toppmötet i Göteborg

Publicerad

Sveriges statsminister Stefan Löfven har tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker bjudit in stats- och regeringschefer från EU:s medlemsländer, samt drygt 30 olika organistationer och aktörer för att delta på toppmötet för rättvisa villkor och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017. Sammantaget är över 180 deltagare inbjudna till mötet.

Toppmötet i Göteborg är ett tillfälle för nyckelaktörer att diskutera gemensamma utmaningar och politiska prioriteringar samt hur Europeiska unionen, EU:s medlemsländer och arbetsmarknadens parter genom utbyte av erfarenheter kan nå förbättrade resultat när det gäller frågor som rör arbetsmarknader och välfärdssystem i framtiden.

– Vi i Europa måste bli bättre på att prata om frågor som gör skillnad i människors vardag. I ett mer socialt Europa bidrar rättvisa arbetsvillkor, väl fungerande arbetsmarknader och en stark social dialog till högre tillväxt och välstånd. Och jag är övertygad om att vi genom mötet bidrar till ett starkare fokus på dessa frågor både på det nationella planet i medlemsländerna och på EU-nivå, säger statsminister Stefan Löfven i en kommentar.

Inbjudan som skickades ut i dagarna har bland annat gått till de andra 27 stats- och regeringscheferna i EU. Ordförande i Europeiska rådet Donald Tusk och ordförande i Europaparlamentet Antonio Tajani är också inbjudna.

De svenska arbetsmarknadsparterna – Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket, SKL, LO, Saco och TCO, samt Företagarna inbjuds att medverka, samt även de europeiska arbetsmarknadsparterna, då ett gott samarbete mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer är centralt för att förbättra arbetsmarknaden och villkoren på den.

Andra aktörer från civilsamhället som har bjudits in är Social Platform som representant för många olika organisationer från civilsamhället i EU och European Youth Forum som representerar ett stort antal ungdomsorganisationer inom EU. Likaså har företrädare för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén bjudits in. Övriga inbjudna deltagare är bland annat ILO, Europarådet och Eurofound.

Representanter för de svenska riksdagspartierna bjuds också in till toppmötet.

Då stora delar av mötet kommer att websändas, får medborgare runt om i Europa en möjlighet att följa diskussionerna som handlar om frågor som berör medborgarna i deras vardag, så som möjligheter att hitta nya jobb, säkerställande av goda arbetsplatser och tillgång till kompetensutveckling.

Läs mer om toppmötet på webbplatsen: www.socialsummit17.se

Presskontakt

Dan Lundqvist Dahlin
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.