Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Fler nattliga tåg till Jämtland

Publicerad

(Observera att detta är en äldre version klicka på länk till höger för korrekt version). Regeringen har beslutat att Trafikverket ska ingå avtal om daglig nattågstrafik till och från Jämtland på sträckan Stockholm-Duved med trafikstart 1 juni 2018.

Både Transdev (Snälltåget) och SJ kör nattåg till och från Jämtland under vissa perioder. Tidigare har SJ kört även hela året men under 2016 genomförde SJ en neddragning av nattågstrafiken vilket innebär att det i dag saknas nattågstrafik vissa dygn.

– Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att utöka nattrafiken till Jämtland för att stärka regionens utveckling. Fler nattåg ger goda förutsättningar för fler växande företag och jobb, satsningen kommer också att stärka den viktiga besöksnäringen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Det ska vara enkelt att göra klimatsmarta val. Att persontrafik flyttar över till flyget går rakt emot regeringens klimatambitioner. Därför är det viktigt med en välfungerande nattågstrafik till och från Jämtland, säger klimatminister Isabella Lövin.

Ett begränsat utbud av nattågstrafik kan leda till överflyttning av resor till mindre miljö- och klimatsmarta färdmedel. Sammantaget motiverar de transportpolitiska målen en satsning på tillgänglighet med nattåg till och från Jämtland. Avtalet bör sträcka sig fram till december 2020. Ambitionen är en daglig avgång i vardera riktningen.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.