Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Fler vårdplatser på Statens institutionsstyrelse

Under torsdagen beslutade regeringen att Statens institutionsstyrelse (SiS) får ingå fyra nya hyresavtal för att utöka antalet vårdplatser. Beslutet är en del av satsningarna på SiS i regeringens höstbudget för att möta den ökade efterfrågan på vårdplatser hos SiS.

– SiS verksamhet är av yttersta vikt för barn, unga och unga i behov av vård och stöd. Verksamheten kan bryta kriminalitet och rädda från missbruk. SiS ska enligt lag bereda vårdplats för dem som fått sådan vård beslutad av förvaltningsdomstol, samtidigt har SiS periodvis haft platsbrist. Med dessa insatser bedömer vi att SiS kan möta upp till de krav som lagen ställer på verksamheten, säger Åsa Regnér, ansvarig minister.

Det absoluta flertalet barn och unga som är i behov av samhällsvård för att exempelvis komma bort från droger och kriminalitet kan beredas vård i familjehem eller på ett HVB-hem. För de barn och unga som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn för att vården ska kunna genomföras är dock en skyndsam placering på SiS i många fall det enda alternativet. För att skapa förutsättningar för SiS att möta den ökade efterfrågan på vård har regeringen i höstbudgeten för 2018 föreslagit att SiS anslag förstärks med 40 miljoner kronor 2017, 110 miljoner 2018 och 150 miljoner kronor per år 2019 - 2021.

I och med de nya hyresavtalen kommer SiS utökas med sammanlagt 90 platser med ny institution i Hässleholm och nya avdelningar på institutionerna i Kalix/Boden, Uddevalla och Vikingstad.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00