Fördelning av tillskott till kommuner och landsting

Kommuner och landsting får ytterligare medel i årets budget. Utöver de tidigare presenterade 10 välfärdsmiljarderna får kommuner och landsting ytterligare över 11 miljarder kronor för 2018.

- Regeringen fortsätter med kraftfulla investeringar i kommuner och landsting. Nästa år kommer vi skjuta till ytterligare 11 miljarder kronor, utöver de redan presenterade välfärdsmiljarderna för 2018. Resurserna behövs för att anställa fler undersköterskor, lärare och barnmorskor, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen presenterar i dag en preliminär fördelning av tillskotten till kommuner och landsting i budgetpropositionen för 2018. Utöver detta presenteras även fördelningen av de så kallade välfärdsmiljarderna för 2018¹.

För kommuner fördelas pengarna utifrån:

  • Fördelning av välfärdsmiljarderna för 2018.
  • Stöd till kommuner som anställer långtidsarbetslösa i extratjänster, det vill säga hur mycket pengar kommunen kan få om betinget för antalet extratjänster uppnås.
  • Stöd till kommunerna för jämlik kunskapsskola det vill säga bland annat regeringens stöd för ökad likvärdighet i grundskola och förskoleklass, en särskild jämlikhetspeng till utsatta skolor, utökat stöd till sommarlovsaktiviteter och utökad satsning på sociala barn och ungdomsvården.
  • Övriga tillskott till kommunerna, bland annat olika former av stöd till yrkesvux, stöd till socioekonomiskt eftersatta områden, habiliteringsersättning, avgiftsfri kollektivtrafik till ungdomar, folkhögskolor och Klimatklivet. Hur mycket en kommun eller landsting slutligen får beror på exempelvis vilka stöd som söks och vilka kriterier som ska användas för fördelningen. Som illustration visas hur stort beloppet skulle bli om tillskotten skulle fördelas per invånare.

För landsting fördelas pengarna utifrån:

  • Fördelning av välfärdsmiljarderna för 2018.
  • Stöd till kortare köer och mer vårdpersonal d.v.s. patientmiljarden, goda arbetsvillkor och bättre arbetssätt inom vården, förstärkning av psykiatrin och barnhälsovården.
  • Stöd till förlossningsvården.
  • Stöd till landsting som anställer långtidsarbetslösa i extratjänster.
  • Övriga tillskott till landstingen, se beskrivning ovan.

Bakgrund:
Förslaget om välfärdsmiljarderna lämnades i budgetpropositionen för 2017. En preliminär fördelning för 2018 presenterades i juni i år.
__________________________________________________________________
¹Sju av de tio välfärdsmiljarderna som relaterar till kommunsektorns mottagande av asylsökande och nyanlända fördelas nu slutligt. De tre övriga miljarderna kommer slutligt fördelas enligt befolkningsstatistik per den 1 november 2017.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38
e-post till Isabel Lundin, via registrator
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator