Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Gratis simskola räddar liv

Publicerad

Regeringen vill lägga 300 miljoner kronor per år kronor på att simskolor runt om i landet ska kunna vara avgiftsfria. Satsningen föreslås i höstbudgeten som bygger på ett samarbete mellan regeringen och Vänsterpartiet.

– Att rusta alla barn med viktiga färdigheter inför livet är en bärande del i den svenska modellen. Att kunna simma är livsavgörande. Samtidigt ser vi att simkunnigheten är ojämnt fördelad och att det ofta är barn med socioekonomiskt svagare bakgrund som inte kan simma. Det vill vi råda bot på. Tillsammans utgör detta satsningar på vårt gemensamma samhällsbygge, säger barnminister Åsa Regnér.

Simundervisning ska ges till alla barn inom skolans ramar, men när undervisningstiden inte räcker till för att ge tillräcklig simkunnighet och vattenvana behöver många vända sig till avgiftsbelagda simskolor utanför skolans verksamhet. För att inte hemmets ekonomi ska styra vilka barn som lär sig simma ordentligt vill regeringen nu satsa på avgiftsfria simskolor.

Efter tre år av ansvarsfull ekonomisk politik vill regeringen nu att den starka ekonomin ska komma alla till del. Medlen i satsningen ska möjliggöra för kommuner att erbjuda avgiftsfria simskolor för barn. Regeringen kommer samtidigt fortsätta med satsningen på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter (200 miljoner kronor årligen under åren 2016–2019) och kostnadsfria aktiviteter under skollov (250 miljoner kronor årligen under 2018–2020) för att barn i hela landet ska kunna göra något roligt under sina skollov.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00