Gustav Fridolin deltar i högnivåmöte inom Atlantic Rim Collaboratory

Måndag 11 september och tisdag 12 september deltar utbildningsminister Gustav Fridolin i ett högnivåmöte inom ramen för nätverket Atlantic Rim Collaboratory. Utbildningsministern kommer att diskutera vägar framåt för skolan i en internationell miljö där olika typer av skolsystem möts. Vid mötet deltar framstående utbildningsvetenskapliga forskare, politiker och tjänstemän. Konferensen äger rum utanför Dublin, Irland.

Diskussionerna vid mötet kommer att handla om hur man skapar bästa möjliga förutsättningar för en jämlik skola, samt en miljö som stödjer och inkluderar alla elever på bästa sätt.

Atlantic Rim Collaboratory är ett internationellt och forskarlett initiativ som syftar till att utveckla den utbildningspolitiska dialogen inom områden såsom rättvisa, kunskap, välmående, integration, demokrati och mänskliga rättigheter. Sverige deltar i samarbetet tillsammans med Finland, Irland, Island, Skottland, Wales, Aruba, den kanadensiska provinsen Ontario samt de amerikanska delstaterna Vermont och Kalifornien.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 16 05
e-post till Emma Stark