Havsfrågorna växlas upp inom FN

FN:s generalsekreterare António Guterres utnämnde igår kväll Peter Thomson, före detta ordförande för FN:s generalförsamling, till sitt särskilda sändebud för havsfrågor. Utnämningen är ytterligare ett konkret resultat av konferensen som hölls i New York i juni i år och som initierades och leddes av Sverige och Fiji.

– Det här är en fantastisk skjuts för havsfrågorna inom FN. Det visar tydligt att FN:s generalsekreterare lägger stor vikt vid havsfrågornas betydelse i FN:s framtida arbete. Peter Thomson är också en utmärkt person för jobbet, inte minst när det gäller att se till att havskonferensens många positiva resultat, inklusive runt 1 400 frivilliga åttaganden, följs upp, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Det särskilda sändebudet förväntas arbeta för att samordna FN-systemets havsarbete inför en uppföljande konferens 2020. Han ska också arbeta nära det civila samhället, den privata sektorn, akademin och andra nyckelintressenter i det gemensamma arbetet med genomförandet av det globala målet om hav och marina resurser, SDG 14.

– Hållbara hav är en stor svensk prioritering, och Sverige kommer fortsätta vara en global ledare i denna viktiga fråga. Regeringen kommer stödja det särskilda sändebudet i hans framtida arbete, och undersöker nu hur detta kan göras, säger Isabella Lövin.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson