Helene Hellmark Knutsson talar på Forska!Sverige-dagen

Att stärka förutsättningarna för starkt ledarskap inom svensk akademi – det är fokus när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, talar på Forska!Sverige-dagen, måndag 25 september i Stockholm.


På Forska!Sverige-dagen samlas beslutsfattare från politik, akademi, näringsliv, sjukvård, fackförbund, myndigheter och patientorganisationer för samtal för ökad hälsa och välstånd i Sverige.

Media är välkommen att delta. Kontakta Jens Petersen för mer information.

Tid och plats
Tid: Kl. 13.45–17.20 (Helene Hellmark Knutsson talar kl. 16.30)
Plats: Gamla Riksarkivet, Birger Jarls torg 2A, Stockholm

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00