Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

IMF:s utvärdering av det ekonomiska läget i Sverige avslutad

Publicerad

Internationella valutafonden (IMF) har under hösten 2017 besökt Sverige för att genomföra sin årliga översyn av det ekonomiska läget i Sverige, en så kallad artikel IV-konsultation. De har nu publicerat sina slutsatser. IMF slår bland annat fast att Sverige har en fortsatt sund finanspolitisk inriktning.

IMF har analyserat ett antal områden. De slår fast att Sveriges tillväxt är robust och att takten som nya jobb skapas är "remarkabel", särskilt givet Sveriges redan rekordhöga sysselsättningsgrad. Den starka tillväxten förväntas fortsätta nästa år, stöttad av ett förbättrat omvärldsläge, en expansiv penningpolitik och reformerna i budgeten för 2018.

IMF skriver att de offentliga finanserna går med överskott och att det strukturella sparandet är stabilt, långt över det strukturella underskottet 2014. Sveriges finanspolitiska inriktning "är fortsatt sund och tillåter de automatiska stabilisatorerna att verka fullt ut över konjunkturcykeln"

De anser att budgetpropositionen för 2018 tar itu med sociala mål. Reformerna "stärker den svenska modellen och minskar klyftorna". IMF stödjer också de förändringar som görs av anställningssubventionerna och anser att de borde göra att fler företag och arbetstagare kan dra nytta av subventionerna.

- Mycket positivt att vi ser ett fortsatt starkt internationellt stöd för regeringens förda finanspolitik. Roligt att IMF också uppmärksammar att budgetpropositionen stärker den svenska modellen och minskar klyftorna, säger finansminister Magdalena Andersson och noterar att IMF också pekar på de större personalbehoven i vård, skola och omsorg framöver givet den demografiska utvecklingen.

IMF trycker också på de risker som finns på bostadsmarknaden och förordar bland annat att det investeringsstöd för hyresrätter som regeringen infört borde expanderas och att förbättrad kollektivtrafik inom arbetsmarknadsregioner skulle förbättra situationen. De förordar också införande av marknadshyror, ett återinförande av fastighetsskatten och att minska ränteavdraget.

Kopplat till bostadsmarknaden pekar IMF på en del åtgärder som de anser skulle förbättra den finansiella stabiliteten, bland annat menar de att Sverige ska behålla sina likviditetskrav i euro och dollar givet svenska bankers stora beroende av marknadsfinansiering.

-Vi instämmer i IMF:s analys att en stor andel marknadsfinansiering innebär risker. Vi följer nära utvecklingen av de internationella regleringsinitiativen på området, säger Per Bolund. IMF lyfter även att Nordeas flytt till Finland i sig inte borde påverka bankens kapitalkrav. Det är en hållning som Finansinspektionen och regeringen delar.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.