Insatser för att stärka föräldrars delaktighet i lärandet

Regeringen vill att fler föräldrar ska kunna vara ett bättre stöd i sina barns lärande. Oavsett livssituation så är det oerhört viktigt att föräldrar kan stötta sina barn, särskilt när det gäller ens barns skolgång. För att möjliggöra att alla föräldrar ska kunna ge stöd på bästa sätt när det kommer till läxläsning och annat skolarbete vill regeringen stärka föräldrars möjligheter att vara delaktiga i sina barns lärande.

- Ett barns möjligheter i livet ska inte styras av hur många böcker som finns i bokhyllan hemma. Insatser för att stärka föräldrars delaktighet i elevers lärande, så att fler föräldrar kan vara ett stöd i skolarbetet och vid läxläsningen, det handlar om att ge alla barn samma förutsättningar, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Skolan ska vara jämlik så att alla elever kan lära sig mer. Regeringen har genomfört en rad reformer för att bryta ojämlikheten och höja kunskapsresultaten. Regeringen införde 2014 ett statsbidrag för att stimulera fler huvudmän att erbjuda hjälp med läxor eller annat skolarbete. En del av dessa medel får användas till ideella föreningar.

För att ytterligare minska familjebakgrundens påverkan på elevernas förutsättningar att klara skolarbetet vill regeringen också underlätta föräldrars delaktighet i lärandet. Regeringen föreslår därför studieförbundsinsatser inriktade på att öka föräldrars delaktighet i lärandet. Om föräldrarna får uppdaterade kunskaper om vad deras barn läser i skolan kan de bli ett bättre stöd i skolarbetet hemma. Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor per år avsätts för detta ändamål.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 16 05
e-post till Emma Stark