Isabella Lövin deltar i informellt EU-biståndsministermöte i Tallinn

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete, deltar i EU- ländernas informella biståndsministermöte i Tallinn den 11 september 2017. Under mötet behandlas bland annat samarbetet med medelinkomstländer och hur den digitala teknologin kan användas i utvecklingssyfte. På agendan står också frågan om balans mellan humanitära frågor och utvecklingsfrågor, samt den externa investeringsplanen.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson