Karolina Skog deltar i China Europe Water Platform i Åbo

Den 21 september deltar miljöminister Karolina Skog i en högnivåkonferens om vattensamarbete mellan Kina och EU, ”China Europe Water Platform”. Konferensen hålls i Åbo, Finland och samlar nästan 400 deltagare från 20 länder.

Karolina Skog medverkar bland annat i en paneldebatt om vattenfrågornas roll för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål. Andra frågor som tas upp på mötet är vatten och cirkulär ekonomi samt möjligheter till samarbete mellan företag i Kina och EU kring hållbara lösningar och teknik.

Kontakt

Anders Mankler
Politisk sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3523314
e-post till Anders Mankler, via registrator