Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern sparkar igång nationellt matsvinnsarbete

Publicerad

Onsdagen den 4 oktober bjuder landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in till en kickoff för nationellt matsvinnsarbete som anordnas av Näringsdepartementet tillsammans med Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Tid:
Plats: Bankhallen, Miljö- och energidepartementet, Malmtorgsgatan 3

Under dagen presenteras bland annat erfarenheter från framgångsrikt matsvinnsförebyggande arbete i Storbritannien och Norge och hur de där samarbetar för att minska svinnet i hela livsmedelskedjan. Frågan om hur vi långsiktigt ska arbeta i Sverige kommer att diskuteras och det ges möjlighet att ge inspel till den nationella handlingsplan för minskat matsvinn som håller på att tas fram av Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Anmälan krävs, antalet plaster är begränsat.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.