Margot Wallström deltar i informellt EU-utrikesministermöte i Tallinn

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU-ländernas informella så kallade Gymnich-utrikesministermöte i Tallinn den 7-8 september.

Under tvådagarsmötet diskuteras bland annat EU:s fördjupade försvars- och säkerhetspolitiska samarbete med EU:s försvarsministrar. Även fredsprocessen i Mellanöstern och situationen i Nordkorea kommer att tas upp. Dessutom hålls diskussioner om motverkande av radikalisering och våldsam extremism. Ministrarna kommer även att ha ett möte tillsammans med sina kollegor från EU:s kandidatländer.

EU:s utrikesministrar träffas informellt en gång per halvår i Europeiska rådets ordförandeland. Det informella utrikesministermötet kallas för "Gymnich" eftersom det första gången ägde rum under det tyska ordförandeskapet 1974 på slottet Gymnich, norr om Bonn.

Kontakt

Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö