Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Morgan Johansson har tagit emot utredningen Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot ett betänkande med förslag som utökar kriminalisering av handlingar kopplade till terrorism. Terrorismresor till hemlandet och självstudier i vapen- och sprängämnestekniker föreslås bli straffbart.

Särskild utredare har varit Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten. Förslagen handlar främst om hur EU:s direktiv om bekämpning av terrorism ska genomföras. Ett förslag går ut på att straffansvaret för mottagande av terrorismutbildning även ska omfatta självstudier i vapen- och sprängämnestekniker.

Utredaren föreslår också att straffbestämmelsen om terrorismresor utvidgas så att även terrorismresor till det egna medborgarskapslandet blir straffbara. Det enda undantaget är svenska medborgares resor till Sverige.

Terroristbrottet ska uppdateras genom att grovt dataintrång läggs till bland de brott som kan utgöra terroristbrott. Kriminaliseringen av terrorismfinansiering föreslås också bli mer heltäckande.

Utöver förslag om hur EU:s direktiv om bekämpning av terrorism ska genomföras föreslår utredaren också att Sverige ska tillträda tilläggsprotokollet till Europarådets terrorismkonvention.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

SOU 2017:72 Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh