Näringsministern besöker Kalmar län

I dag är närings- och innovationsminister Mikael Damberg i Mönsterås och Oskarshamn i Kalmar län där han gör ett antal företagsbesök. Fokus ligger på är utvecklingen av näringslivet i regionen.

Program


10.15 Besök på företaget Södra Cell

13.00 Tid för media
Adress: Nygård 402, 383 91 Mönsterås

14.05 Besök på Nilssons Konditori
Adress: Köpmangatan 11, 572 30 Oskarshamn

14.30 Besök på SKB:s (Svenska kärnbränslehantering AB) Kapsellaboratorium. På plats kommer även företagen Uniper och OKG finnas för att presentera arbetet som pågår för att bredda industrin på Simpevarpsområdet.
Plats: Kapsellaboratoriet, Gröndalsgatan 15, 572 35 Oskarshamn.

15.35 Samtal med företaget Press Kogyo
Plats: Kapsellaboratoriet, Gröndalsgatan 15, 572 35 Oskarshamn.

18.30 Öppet möte för näringslivsföreträdare och allmänheten där närings-och innovationsminister Mikael Damberg kommer presentera regeringens nyindustrialiseringsstrategi – Smart Industri.
Plats: Kapsellaboratoriet, Gröndalsgatan 15, 572 35 Oskarshamn.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Daniel Ferreira.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira

Vad gör regeringen för industrin?

Regeringens nyindustrialiseringsstrategi - Smart Industri - är ett viktigt steg i arbetet med att dra nytta av det fönster för nyindustrialisering som nu finns. Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion. Handlingsplanen genomförs nu av regeringen och kommer att uppdateras med fler versioner. 43 av 45 åtgärder för att stärka svensk industris konkurrenskraft är avprickade.