Näringsministern inledningstalar på seminarium för fristående banker

Närings- och innovationsministern deltar i morgon den 26 september på ett seminarium för fristående banker. Mikael Damberg kommer i sitt inledningsanförande fokusera på finansiering av små och medelstora företag.

Tid:
Plats: Deloittes hörsal Rehnsgatan 11, Stockholm

På seminariet imorgon deltar företrädare för Sparbankerna, Skandiabanken, (Swedbank samarbetsbank till Sparbankerna), Svensk Exportkredit, IKANO Banken och ICA Banken.

I sitt inledningsanförande ska närings- och innovationsminister Mikael Damberg berätta om regeringens arbete för att öka tillgången till finansiering av små och medelstora företag, samt belysa vikten av konkurrens på bankmarknaden.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Daniel Ferreira.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira

Mikael Damberg på sociala medier