Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Nationella innovationsrådet håller möte i Västra Götaland

Publicerad

Den 25 oktober håller statsminister Stefan Löfven och Nationella innovationsrådet sitt första regionala möte. Mötet hålls i Trollhättan och fokuserar på hela Västra Götalandsregionen. Syftet är att få fler perspektiv på den nationella innovationspolitiken för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Sverige ska vara världsledande inom innovation. Det ger svenska företag fördelar i en global ekonomi, lockar investeringar och skapar jobb i Sverige. För att ge kraft åt arbetet med att stärka Sverige som innovationsnation har statsminister Stefan Löfven inrättat Nationella innovationsrådet. I den nationella innovationspolitiken är det viktigt med stark lokal och regional medverkan. Därför kommer innovationsrådet att anordna regionala möten runt om i Sverige. Först ut är Trollhättan.

– Nya idéer som leder till nya jobb föds i hela Sverige. Därför måste hela Sverige vara en del av den nationella innovationspolitiken. Vi kommer framöver att samla olika aktörer runt om i Sverige för dialog om hur vi stärker regionerna och hela Sverige, säger statsminister Stefan Löfven.

Mer detaljer om mötet kommer att meddelas vid ett senare tillfälle. 

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00

Nationella innovationsrådet

Sverige behöver kreativa människor, kreativa processer och kreativa lösningar för att hänga med i en värld i konstant förändring. Det är skälet till att statsminister Stefan Löfven inrättade ett nationellt innovationsråd 2015. Innovationsrådet samlar framstående företrädare för näringsliv och forskning som tillsammans med regeringen utvecklar och finansierar innovation i Sverige. Rådet leds av statsminister Stefan Löfven och träffas fyra gånger per år.