Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att vidta förberedelser inför inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism.

Centret ska utveckla arbetet med förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, utgöra ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna. Verksamheten ska ytterst syfta till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.

Centret kommer att inrättas vid Brå den 1 januari 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh