Oscar Stenström besöker Warszawa

Statssekreteraren för EU- och handelsfrågor, Oscar Stenström, reser till Polen 5-6 september. Syftet är framför allt att besöka den stora försvarsindustrimässan i Kielce, MSPO (International Defence Industry Exhibition), som invigs den 5 september. MSPO anses vara den största mässan i Central- och Östeuropa ägnad åt försvarsindustrin.

Team Sweden har en egen monter på mässan där sju svenska företag är representerade. Statssekreteraren kommer under mässan att träffa företrädare för polska försvarsministeriet samt den polska försvarsindustrin.

I Warszawa kommer Oscar Stenström att träffa företrädare för svenska företag på den svenska ambassaden. Statssekreteraren kommer också vid möte på det polska utrikesministeriet bland annat att träffa understatssekreteraren Renata Szczęch. Vid mötet förutses bl.a. handelsutbytet och det nära bilaterala samarbetet mellan länderna att tas upp, liksom aktuella EU-frågor – däribland EU-kommissionens rättsstatsgranskning av Polen.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha