Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pensionsmyndigheten får 30 miljoner kronor per år för informationsuppdrag

Publicerad

Pensionsmyndigheten har i flera år haft ett informations- och konsumentuppdrag som handlar om att informera allmänheten och höja kunskapen om pension och betydelsen av ett längre arbetsliv. I budgetpropositionen för 2018 föreslås att detta uppdrag utökas och förlängs till 30 miljoner kronor från 2018.

– Fler måste ha kunskap om hur pensionen påverkas positivt av ett längre arbetsliv och negativt av exempelvis deltidsarbete och att gå i pension tidigt, säger socialminister Annika Strandhäll.

En av Pensionsmyndighetens grundläggande uppgifter handlar om att informera både dagens och framtidens pensionärer om pensionen, vilka faktorer som påverkar pensionens storlek, hur stor pensionen kan antas bli och tydliggöra vilka konsekvenser olika val kan få för pensionen. Det svenska pensionssystemet bygger på en enkel princip – livsinkomstprincipen. Det betyder att varje krona räknas och därför får exempelvis ett ojämnställt uttag av föräldraförsäkringen, deltidsarbete och pensioneringstillfället konsekvenser för den slutgiltiga pensionen.

Pensionsmyndighetens informationsinsatser har hittills haft goda resultat. Målsättningen är bland annat att fler pensionssparare ska få kännedom om livsinkomstprincipen och om betydelsen av ett längre arbetsliv, samt att fler registrerar sig på Min pension.

– Pensionsmyndigheten gör ett väldigt bra arbete som behöver växlas upp. Det är oroväckande att bara 35 procent känner till att det antal år man arbetar påverkar storleken på pensionen. Du ska inte behöva gå och tänka på din pension hela tiden, men det är viktigt att man förstår grunderna i pensionssystemet och framför allt var man ska vända sig för att få information, säger socialminister Annika Strandhäll.

Ett viktigt skäl för satsningen är att Pensionsmyndigheten behöver arbeta mer med att nå de individer som har lägst kunskap och intresse för pensionsfrågor, och att göra mer uppsökande verksamhet.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.