Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen bjuder in till rundabordssamtal om hot och våld på akuten

Publicerad

Morgan Johansson och Annika Strandhäll bjuder in centrala aktörer till ett rundabordssamtal om våld och hot i akutsjukvården. Initiativet syftar till att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar för att förhindra förekomsten av hot och våld i akutsjukvården.

– Säkerheten på våra sjukhus måste upprätthållas. Sjukvårdspersonal har rätt att känna sig trygga på sina arbetsplatser. Straffen för dem som angriper blåljus- och sjukvårdspersonal måste skärpas och det är viktigt att det finns ett bra samarbete mellan polis och sjukvård, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

På flera orter runt om i Sverige förekommer hot och våld inom vården och mot blåljuspersonal. För att vända utvecklingen krävs insatser från hela samhället och på olika nivåer. En särskild utredare har i uppdrag att undersöka vad som krävs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för bland annat yrkesutövare som har till uppgift att hjälpa andra. Uppdraget ska redovisas senast den 29 juni 2018.

– Hot och våld i akutsjukvården är oacceptabelt och det brådskar att hitta lösningar som skapar trygghet för både patienter och personal. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att sjuksköterskor, läkare och andra som har till uppgift att hjälpa andra angrips och hindras från att göra sitt jobb, säger socialminister Annika Strandhäll.

Rundabordssamtalet sker onsdagen den 27 september.

Inbjudna är: Polisen, Sveriges kommuner och landsting, Almega Säkerhetsföretagen, Kommunalarbetareförbundet, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund och Transportarbetareförbundet.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh